پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 

صفحه نخست

جایگاه قانونی

درباره کمیته صدور مجوز

راهنمای کار با سامانه

راهنمای صوتی تصویری

راهنمای تصویری(pdf)

راهنمای موافقت اولیه

راهنمای مجوز ساخت

راهنمای مجوز بهره برداری

راهنمای تمدید مجوز بهره برداری

مراحل صدور و مدارک مورد نیاز مجوز

مراحل صدور مجوز سازه های دریایی

مدارک موافقت اولیه

مدارک مجوز ساخت

مدارک مجوز بهره برداری

مدارک تمدید مجوز بهره برداری

دستور العمل ها

راهنمای متقاضیان برای ارائه طرح ها

چارچوب طرح مدیریت مواد زائد

چارچوب طرح اقتضایی مقابله با آلودگی

چارچوب طرح جستجو و نجات

چارچوب طرح عملیات دریایی

چارچوب گزارش توجیهی فنی و اقتصادی

چارچوب طرح HSE

تعهد نامه های مجوز ساخت و بهره برداری

دستور العمل طراحی سازه های ساحلی

بخش اول: ملاحظات کلی

بخش دوم: شرایط طرح (قسمت اول)

بخش دوم: شرایط طرح (قسمت دوم)

بخش سوم: مصالح

بخش چهارم: قطعات بتنی

بخش پنجم: پی ها

بخش ششم: کانالهای ناوبری و حوضچه

بخش هفتم: تجهیزات محافظت بندری

بخش هشتم: تأسیسات پهلو گیری

بخش نهم: سایر تجهیزات بندر

بخش دهم: اسکله های ویژه

دستور العمل کارگاه های ساخت و تعمیر شناور فایبر گلاس

اطلاعات اشخاص

اطلاعات اشخاص - جزئیات

اطلاعات اشخاص - ویرایش

پیوست - ویرایش

افزودن گروه بندی

شبکه های اجتماعی - ویرایش

اطلاعات اشخاص - فهرست

درگاه سازمان بنادر و دریانوردی

فیلم راهنمای ثبت نام

درگاه ملی مجوزهای کشور

ارتباط با ما

کارشناسان بنادر

دبیرخانه کمیته صدور مجوز سازه های دریایی

ارسال و پیگیری مشکلات

پیوندها

تالار گفتگو