پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/راهنمای کار با سامانه/راهنمای تمدید مجوز بهره برداری

 
مرحله چهارم: 

تمدید مجوز بهره برداری: متقاضی موظف است 3 ماه قبل از انقضاء مدت اعتبار مجوز بهره برداری، از طریق سامانه نسبت به ارائه مدارک لازم اقدام تا در کمیته فوق الذکر مورد بررسی قرار گیرد. 

توجه:

1- مدت اعتبار مجوز بنا به تشخیص کمیته یاد شده و حداکثر با اعتبار 2 ساله صادر خواهد شد.
2-بدون هماهنگی با این سازمان واگذاری پروژه مزبور و نیز مجوز صادره به سایر افراد حقیقی و حقوقی غیر مجاز بوده و در صورت واگذاری آن، این سازمان هیچ گونه مسؤولیتی در قبال انتقال گیرنده نداشته و ضمن ابطال مجوز صادره، در این خصوص اقدامات لازم به عمل خواهد آورد. 
3-در صورت نیاز به تغییر در پروژه و یا تعمیرات سازه دریایی الزامیست با این سازمان هماهنگی لازم به عمل آید.

 

لطفاً پس از مطالعه کامل راهنمای کار با سامانه در صورت تمایل دکمه ورود را کلیک نمایید.

 

راهنمای کار با سامانه5

ورود