پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 

مرحله سوم: 

مجوز بهره برداری: در این مرحله مدارک ارائه شده از طریق سامانه یاد شده درکمیته فوق الذکر مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید ، مجوز بهره برداری قانونی از سازه ها و تأسیسات دریایی و بندری صادر می گردد.

توجه:

1- مدت اعتبار مجوز به مدت 2 سال می باشد و پس از انجام مراحل اداری قابل تمدید است.
2- بدون هماهنگی با این سازمان واگذاری پروژه مزبور و نیز مجوز صادره به سایر افراد حقیقی و حقوقی غیر مجاز بوده و در صورت واگذاری آن، این سازمان هیچ گونه مسؤولیتی در قبال انتقال گیرنده نداشته و ضمن ابطال مجوز صادره، در این خصوص اقدامات لازم به عمل خواهد آورد. 
3-در صورت نیاز به تغییر در پروژه و یا تعمیرات سازه دریایی الزامیست با این سازمان هماهنگی لازم به عمل آید.


لطفاً پس از مطالعه کامل راهنمای کار با سامانه در صورت تمایل دکمه ورود را کلیک نمایید.

 

راهنمای کار با سامانه5

 

ورود