سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
 

اخبار

موافقت کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با صدور و تمدید موافقت اولیه و مجوز بهره برداری برای 6 سازه دریایی

موافقت کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با صدور و تمدید موافقت اولیه و مجوز بهره برداری برای 6 سازه دریایی
موافقت کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با صدور و تمدید موافقت اولیه و مجوز بهره برداری برای 6 سازه دریایی

آقای مهندس خلیلی مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر و دبیر کمیته صدور مجوز سازه های دریایی با اعلام این خبر افرود: بر اساس بند 22 ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب سال 1348 مجلسین و الحاقیه تبصره مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی این سازمان موظف است از ساخت و ساز و یا بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات دریایی فاقد مجوز از طریق مراجع ذیصلاح قانونی جلوگیری نماید.

لذا مدارک متقاضیانی که از طریق سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور به آدرس SM.PMO.IR دریافت شده بود، در کمیته صدور مجوز سازه های دریایی مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت که نهایتاً با 1- 2 صدور موافقت اولیه اسکله تفریحی در استان گیلان - تمدید مجوز بهره برداری بندر صیادی در استان خوزستان 3 - تمدید موافقت اولیه بندر خدماتی تدارکاتی در استان بوشهر - 4 - 5 تمدید مجوز بهره برداری بندر صیادی در استان خوزستان - صدور موافقت اولیه اسکله تفریحی در استان گیلان 6- تمدید موافقت اولیه اسکله مسافری در استان خوزستان موافقت شد.آقای مهندس خلیلی مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر و دبیر کمیته صدور مجوز سازه های دریایی با اعلام این خبر افرود: بر اساس بند 22 ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب سال 1348 مجلسین و الحاقیه تبصره مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی این سازمان موظف است از ساخت و ساز و یا بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات دریایی فاقد مجوز از طریق مراجع ذیصلاح قانونی جلوگیری نماید.

لذا مدارک متقاضیانی که از طریق سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور به آدرس SM.PMO.IR دریافت شده بود، در کمیته صدور مجوز سازه های دریایی مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت که نهایتاً با 1- 2 صدور موافقت اولیه اسکله تفریحی در استان گیلان - تمدید مجوز بهره برداری بندر صیادی در استان خوزستان 3 - تمدید موافقت اولیه بندر خدماتی تدارکاتی در استان بوشهر - 4 - 5 تمدید مجوز بهره برداری بندر صیادی در استان خوزستان - صدور موافقت اولیه اسکله تفریحی در استان گیلان 6- تمدید موافقت اولیه اسکله مسافری در استان خوزستان موافقت شد.

۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۱۲
تعداد بازدید : ۱,۴۷۸