پنج شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹
 

اخبار

موافقت کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با صدور و تمدید موافقت اولیه و مجوز ساخت برای 7 سازه دریایی

موافقت کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با صدور و تمدید موافقت اولیه و مجوز ساخت برای 7 سازه دریایی
موافقت کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با صدور و تمدید موافقت اولیه و مجوز ساخت برای 7 سازه دریایی

آقای مهندس خلیلی مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر و دبیر کمیته صدور مجوز سازه های دریایی با اعلام این خبر افرود: بر اساس بند 22 ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب سال 1348 مجلسین و الحاقیه تبصره مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی این سازمان موظف است از ساخت و ساز و یا بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات دریایی فاقد مجوز از طریق مراجع ذیصلاح قانونی جلوگیری نماید.

لذا مدارک متقاضیانی که از طریق سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور به آدرس SM.PMO.IR دریافت شده بود، در کمیته صدور مجوز سازه های دریایی مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت که نهایتاً با 1- صدور موافقت اولیه جهت احداث اسکله تفریحی در استان هرمزگان 2- تمدید موافقت اولیه جهت نصب خطوط لوله آبگیری از دریا جهت آب شیرین کن در استان هرمزگان 3- تمدید مجوز ساخت نصب خطوط لوله آبگیری از دریا جهت آب شیرین کن در استان هرمزگان 4- تمدید موافقت اولیه احداث اسکله تدارکاتی در استان بوشهر 5- تمدید مجوز ساخت نصب SPM و نصب خطوط لوله در استان بوشهر 6- تمدید مجوز ساخت بندر صیادی امام خمینی (ره) در استان خوزستان 7- تمدید مجوز ساخت بندر صیادی ابوخضیر در استان خوزستان موافقت شد.

۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۰۱
تعداد بازدید : ۱۳۵