دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹
 

اخبار

موافقت کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با صدور موافقت اولیه و مجوز بهره برداری برای 7 سازه دریایی

موافقت کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با صدور موافقت اولیه و مجوز بهره برداری برای 7 سازه دریایی
موافقت کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با صدور موافقت اولیه و مجوز بهره برداری برای 7 سازه دریایی

آقای مهندس خلیلی مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر و دبیر کمیته صدور مجوز سازه های دریایی با اعلام این خبر افرود: بر اساس بند 22 ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب سال 1348 مجلسین و الحاقیه تبصره مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی این سازمان موظف است از ساخت و ساز و یا بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات دریایی فاقد مجوز از طریق مراجع ذیصلاح قانونی جلوگیری نماید.

لذا مدارک متقاضیانی که از طریق سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور به آدرس SM.PMO.IR دریافت شده بود، در کمیته صدور مجوز سازه های دریایی مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت که نهایتاً با 1- صدور موافقت اولیه جهت احداث نصب خط لوله گاز از جزیره خارگ به بندر گناوه در استان بوشهر 2- صدور موافقت اولیه جهت حفاظت و تثبیت ساحل با احداث دیوار ساحلی در استان بوشهر 3- تمدید مجوز بهره برداری بندر اختصاصی نفتی در استان بوشهر 4- صدور موافقت اولیه جهت احداث پهلو گیر شناور جهت سوخت رسانی به شناورها در استان خوزستان 5- صدور موافقت اولیه جهت احداث رستوران دریایی در استان مازندران 6- صدور موافقت اولیه جهت احداث بندر تفریحی در استان مازندران 7- صدور موافقت اولیه جهت احداث پلاژ بانوان در استان مازندران موافقت شد.

۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۳۶
تعداد بازدید : ۵۱۲