شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

اخبار

کمیته صدور مجوز سازه های دریایی

کمیته صدور مجوز سازه های دریایی
معاون اداره کل مهندسی سواحل و بنادر با اعلام این خبر افرود: پس از دریافت مدارک متقاضیان از طریق سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور به آدرس SM.PMO.IR از دیدگاه سازه دریایی ، مهندسی سواحل، امورحقوقی، امور بندری، حفاظت ایمنی و محیط زیست و اموردریایی در کمیته صدور مجوز سازه های دریایی با حضور اکثریت اعضاء و مشاورین مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت که نهایتاً با 1- تمدید موافقت اولیه کارگاه ساخت و تعمیر شناور در استان بوشهر 2- تمدید مجوز ساخت بندر صیادی لاورساحلی در استان بوشهر 3- تمدید مجوز ساخت کارگاه ساخت و تعمیر شناور در استان بوشهر 4- تمدید مجوز بهره برداری اسکله های قدیم و جدید متانول در استان بوشهر5- صدور مجوز ساخت نصب خطوط لوله گاز کیش به گرزه در استان هرمزگان 6- صدور مجوز ساخت رمپ کارگاه ساخت و تعمیر شناور در استان هرمزگان موافقت شد.

  معاون اداره کل مهندسی سواحل و بنادر با اعلام این خبر افرود: پس از دریافت مدارک متقاضیان از طریق سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور به آدرس SM.PMO.IR از دیدگاه سازه دریایی ، مهندسی سواحل، امورحقوقی، امور بندری، حفاظت ایمنی و محیط زیست  و اموردریایی در کمیته صدور مجوز سازه های دریایی با حضور اکثریت اعضاء و مشاورین مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت که نهایتاً با 1- تمدید موافقت اولیه کارگاه ساخت و تعمیر شناور در استان بوشهر 2-  تمدید مجوز ساخت بندر صیادی لاورساحلی در استان بوشهر 3- تمدید مجوز ساخت کارگاه ساخت و تعمیر شناور در استان بوشهر  4- تمدید مجوز بهره برداری  اسکله های قدیم و جدید متانول در استان بوشهر5- صدور مجوز ساخت نصب خطوط لوله گاز کیش به گرزه در استان هرمزگان 6- صدور مجوز ساخت رمپ کارگاه ساخت و تعمیر شناور در استان هرمزگان موافقت شد.

شایان ذکراست طبق بند 22 ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب سال 1348 مجلسین و الحاقیه تبصره مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی، این سازمان موظف است از ساخت و ساز و یا بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات فاقد مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی از طریق مراجع ذیصلاح قانونی جلوگیری نماید و به منظور حفاظت از خط سواحل کشور از آسیب های ناشی از ساخت و ساز های غیر اصولی مربوط به تاسیسات دریایی و بندری، کلیه متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی موظف می باشند قبل از اقدام جهت ساخت سازه دریایی از این سازمان مجوز های ساخت و تأسیس  و بهره برداری را اخذ نمایند. 

۱۹ اسفند ۱۳۹۶ ۰۹:۱۹
تعداد بازدید : ۱۰۹