پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 

مدارک موافقت اولیه

بر اساس ردیف 3 بند د مصوبات چهل و چهارمین نشست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار دریافت موافقت اولیه از سازمان بنادر و دریانوردی جهت متقاضیان احداث سازه و تأسیسات دریایی اختیاری می باشد.

فرم اطلاعات کارگاههای ساخت و تعمیر شناور فرم اطلاعات کارگاههای ساخت و تعمیر شناور