پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 

راهنمای متقاضیان احداث سازه و تأسیسات دریایی

مقدمه

 طبق بند ۲۲ ماده ۳  آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب  سال ۱۳۴۸ مجلسین ،الحاقیه تبصره مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۷ قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر مصوب سال ۱۳۹۵مجلس شورای اسلامی، سازمان بنادر و دریانوردی موظف است ضمن تأمین امنیت و ایمنی بنادر کشور، اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سر زمین اصلی، از ساخت و ساز و یا بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات فاقد مجوز از این سازمان از طریق مراجع ذیصلاح قانونی جلو گیری نماید.  به منظور حفاظت خطوط ساحلی کشور از آسیب های ساخت و ساز های  غیر اصولی مربوط به تأسیسات دریایی و بندری،کلیه متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی موظفند قبل از اقدام به عملیات اجرایی جهت ساخت سازه­ دریایی در محدوده بنادر و سواحل کشور از این سازمان مجوز دریافت نمایند.

 در همین راستا کمیته صدور مجوز سازه های دریایی در ستاد متشکل از کارشناسان مجرب و متخصص در امور مهندسی سواحل، بندری، دریایی، حقوقی و .... ، آماده بررسی پرونده متقاضیان و ارائه راهنمایی لازم از نظر کارشناسی به مراجعین می باشدمتقاضیان با انتخاب گزینه های مشخص شده در صفحه نخست (موافقت اولیه، مجوز های ساخت و بهره برداری و تمدید مجوز بهره برداری)، ضمن ثبت نام در این سامانه نسبت به ارائه مدارک لازم اقدام تا در کمیته صدور مزبور مورد بررسی قرار گیردضمناً شماره تماس ۸۴۹۳۲۲۷۷ در ساعات اداریآماده راهنمایی و پاسخگویی در این زمینه می باشد.

  تعریف سازه دریاییهرگونه سازه و تأسیسات دریایی در مناطق نزدیک و دور از ساحل، دریاچه ها و رودخانه های قابل کشتیرانی (کانال دسترسی، موج شکن، اسکله، دولفین، فانوس دریایی، انواع سکوهای دریایی،پل خطوط انتقال آب، نفت و فرآورده های نفتی، گاز، برق، تلفن تأسیسات  بندری با هر نوع کاربری از قبیل تجاری، مسافری، نفتی، صیادی، خدماتی، تفریحی ، تأسیساتی چند منظوره ،صنعتی و نیز کارگاه های ساخت و تعمیر شناور در سواحل کشور )

    

مراحل دریافت مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی

 مرحله اول

 موافقت اولیهدر این مرحله مدارک ارائه شده از طریق سامانه مذکور درکمیته صرفاً برای موافقت با جانمایی طرح  با در نظر داشتن سازه ها و تأسیسات دریایی مجاور طرح، نتایج طرح مصوب مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM ) و ملاحظات زیست محیطی، بررسی شده و در صورت تأیید، موافقت اولیه جانمایی طرح مشروط به رعایت موارد مشروحه ذیل  اعلام می گردد.

۱- اعتبار موافقت اولیه از تاریخ صدور به مدت یک سال می باشد.

۲- موافقت اولیه اعلام شده فاقد اعتبار جهت دریافت وام و یا هرگونه تسهیلات اعتباری و زمین از بانک ها و سایر ارگانهای ذیربط است.

۳- موافقت اعلام شده فاقد اعتبار جهت هرگونه عملیات اجرایی برای احداث سازه مورد نظر بوده و در صورت مشاهده ساخت و ساز غیر مجاز، ضمن ابطال موافقت ارائه شده، اقدامات قضایی از سوی این سازمان به عمل خواهد آمد.

۴- در صورت نیاز به تمدید موافقت اعلام شده، پس از ارائه گزارش علل تأخیر، تکمیل مدارک طرح بررسی و تأیید آن موافقت اولیه مورد تمدید قرار خواهد گرفت.

۵- در صورت هرگونه تغییر در طرح مورد نظر، الزامیست مراتب به صورت کتبی به این سازمان منعکس شود.

   مرحله دوم:

 مجوز تأسیس و ساختدر این مرحله مدارک ارائه شده از طریق سامانه درکمیته مزبور مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید طرح، مجوز تأسیس و ساخت جهت انجام عملیات اجرایی صادر خواهد شد. ضمناً رعایت موارد مشروحه ذیل نیز الزامیست:

 ۱ارائه موافقت ارگانهای ذیربط استانی طبق فرم مورد نظر

 ۲ارائه نقشه های اجرایی (فاز ۲) طرح  شامل پلان جانمایی، مقاطع طولی و عرضی، نقشۀ جزئیات اجرایی که دارای مهر و امضاء متقاضی و مشاور طرح باشد.

 ۳-گزارشات مطالعات شامل: برآورد هزینۀ اجرایی طرح شامل فهرست بهاء و مقادیر، برنامۀ زمانبندی اجرای طرح، دفترچۀ محاسبات، مطالعات هیدرودینامیک، رسوب، ژئوتکنیک و اندازه گیری های میدانی، مورفولوژی، معدن سنگ، ایمنی تردد شناورها و لایروبی (به انضمام نقشه ها

 ۴-کلیه نقشه ها و مطالعات می بایست توسط مشاور ذیصلاح دریایی دارای رتبه بندر سازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه گردد.

 توجه:

الف- مجوز ساخت صادره، صرفاً جهت انجام عملیات اجرایی برای احداث سازه مورد نظر می باشد.

بتا قبل از کسب مجوز بهره برداری از این سازمان، بهره برداری از سازه احداث شده غیر مجاز بوده و در صورت مشاهده، اقدامات قضایی از سوی این سازمان اعمال خواهد شد.

جمدت اعتبار مجوز ساخت صادره متناسب با مدت نیاز جهت تکمیل طرح ارائه شده، می باشد.

هـدر زمان عملیات اجرایی طرح مورد نظر نظارت از سوی این سازمان به عمل خواهد آمد.

ومتقاضی اجازه ساخت سازه ها و تأسیسات دریای خارج از نقشه های مصوب کمیته صدور مجوز سازه های دریایی و مجوز صادره را نداشته و در صورت نیاز به اصلاح طرح می بایست مراتب را  به این سازمان اعلام تا مورد بررسی قرار گیرد.

زبدون هماهنگی با این سازمان واگذاری پروژه مزبور و نیز مجوز صادره به سایر افراد حقیقی و حقوقی غیر مجاز بوده و در صورت واگذاری آن، این سازمان هیچ گونه مسؤولیتی در قبال انتقال گیرنده نخواهد داشته و موجب ابطال مجوز صادره خواهد شد.

حارائه گزارش پیشرفت کار در دوران ساخت به فاصله های زمانی یک ماهه از طریق سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور ، نصب تابلوی اعلان مشخصات پروژه در کارگاه و  انجام همکاری لازم با بازرسین این سازمان الزامی میباشد

مهم:ارائه تعهد نامه رسمی (محضری) طبق تعهد نامه مورد نظر سازمان جهت دریافت مجوز الزامی میباشد

 مرحله سوم:

 مجوز بهره برداریدر این مرحله مدارک ارائه شده از طریق سامانه یاد شده درکمیته فوق الذکر مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید ، مجوز بهره برداری قانونی از سازه ها و تأسیساتدریایی و بندری صادر می گردد.

 توجه

 ۱مدت اعتبار مجوز به مدت ۲ سال می باشد و پس از انجام مراحل اداری قابل تمدید است.

۲بدون هماهنگی با این سازمان واگذاری پروژه مزبور و نیز مجوز صادره به سایر افراد حقیقی و حقوقی غیر مجاز بوده و در صورت واگذاری آن، این سازمان هیچ گونه مسؤولیتی در قبال انتقال گیرنده نداشته و ضمن ابطال مجوز صادره، در این خصوص اقدامات لازم به عمل خواهد آورد.

۴در صورت نیاز به تغییر در پروژه و یا تعمیرات سازه دریایی الزامیست با این سازمان هماهنگی لازم به عمل آید.