پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/دستور العمل ها/چارچوب طرح مدیریت مواد زائد

چارچوب طرح مدیریت مواد زائد

توجه: برابر با مقررات جهت حفاظت از محیط زیست سواحل کشور و بر اساسکنوانسیون های بین المللی که سازمان بنادر و دریانوردی در آنها عضو می باشد ارائه طرح مدیریت مواد زائد الزامی می باشد.

   این طرح برای کاربری های: نفتی- تجاری- مسافری – تفریحی- صیادی – صنعتی – تأسیساتی و سایر موارد مثل دستک آبگیر، سکوی آبگیر،نصب کابل زیردریایی ، لوله گذاری در بستر دریا است.

* متقاضی موظف است پس از دریافت مجوز ساخت، حداکثر ظرف مدت 4 ماه نسبت به ارائه طرح مذکور به اداره کل بنادر و دریانوردی استان مربوطه اقدام تا مورد بررسی قرار گیرد.

 تذکر مهم :در صورت عدم تأیید طرح مزبور توسط اداره کل ذیربط استانی صدور مجوز بهره برداری امکان پذیر نخواهد بود.