جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶

راهنمای مجوز ساخت

مرحله دوم: 

مجوز تأسیس و ساخت: در این مرحله مدارک ارائه شده از طریق سامانه درکمیته مزبور مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید طرح، مجوز تأسیس و ساخت جهت انجام عملیات اجرایی صادر خواهد شد. ضمناً رعایت موارد مشروحه ذیل نیز الزامیست:

1- ارائه موافقت ارگانهای ذیربط استانی طبق فرم مورد نظر
2- ارائه نقشه های اجرایی (فاز 2) طرح  شامل پلان جانمایی، مقاطع طولی و عرضی، نقشۀ جزئیات اجرایی که دارای مهر و امضاء متقاضی و مشاور طرح باشد. 
3- گزارشات مطالعات شامل: برآورد هزینۀ اجرایی طرح شامل فهرست بهاء و مقادیر، برنامۀ زمانبندی اجرای طرح، دفترچۀ محاسبات، مطالعات هیدرودینامیک، رسوب، ژئوتکنیک و اندازه گیری های میدانی، مورفولوژی، معدن سنگ، ایمنی تردد شناورها و لایروبی (به انضمام نقشه ها) 
4- کلیه نقشه ها و مطالعات می بایست توسط مشاور ذیصلاح دریایی دارای رتبه بندر سازی از سازمان برنامه و بودجه تهیه گردد. 

 

توجه:
مجوز ساخت صادره، صرفاً جهت انجام عملیات اجرایی برای احداث سازه مورد نظر می باشد.
تا قبل از کسب مجوز بهره برداری از این سازمان، بهره برداری از سازه احداث شده غیر مجاز بوده و  در صورت مشاهده، اقدامات قضایی از سوی این سازمان اعمال خواهد شد.
مدت اعتبار مجوز ساخت صادره متناسب با مدت نیاز جهت تکمیل طرح ارائه شده، می باشد. 
در زمان عملیات اجرایی طرح مورد نظر نظارت از سوی این سازمان به عمل خواهد آمد.
متقاضی اجازه ساخت سازه ها و تأسیسات دریای خارج از نقشه های مصوب کمیته صدور مجوز سازه های دریایی و مجوز صادره را نداشته و در صورت نیاز به اصلاح طرح می بایست مراتب را  به این سازمان اعلام تا مورد بررسی قرار گیرد.
بدون هماهنگی با این سازمان واگذاری پروژه مزبور و نیز مجوز صادره به سایر افراد حقیقی و حقوقی غیر مجاز بوده و در صورت واگذاری آن، این سازمان هیچ گونه مسؤولیتی در قبال انتقال گیرنده نخواهد داشته و موجب ابطال مجوز صادره خواهد شد. 

 لطفاً پس از مطالعه کامل راهنمای کار با سامانه در صورت تمایل دکمه ورود را کلیک نمایید.

 

کار با سامانه

ورود