جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶

دریافت مجوز ساخت

 

مجوز تأسیس و ساختدر این مرحله مدارک ارائه شده از طریق سامانه درکمیته مزبور مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید طرح، مجوز تأسیس و ساخت جهت انجام عملیات اجرایی صادر خواهد شد. ضمناً رعایت موارد مشروحه ذیل نیز الزامیست:

1- ارائه موافقت ارگانهای ذیربط استانی طبق فرم مورد نظر

2- ارائه نقشه های اجرایی (فاز 2) طرح  شامل پلان جانمایی، مقاطع طولی و عرضی، نقشۀ جزئیات اجرایی که دارای مهر و امضاء متقاضی و مشاور طرح باشد

3- گزارشات مطالعات شامل: برآورد هزینۀ اجرایی طرح شامل فهرست بهاء و مقادیر، برنامۀ زمانبندی اجرای طرح، دفترچۀ محاسبات، مطالعات هیدرودینامیک، رسوب، ژئوتکنیک و اندازه گیری های میدانی، مورفولوژی، معدن سنگ، ایمنی تردد شناورها و لایروبی (به انضمام نقشه ها

4- کلیه نقشه ها و مطالعات می بایست توسط مشاور ذیصلاح دریایی دارای رتبه بندر سازی از سازمان برنامه و بودجه تهیه گردد

 

توجه:

• مجوز ساخت صادره، صرفاً جهت انجام عملیات اجرایی برای احداث سازه مورد نظر می باشد.

• تا قبل از کسب مجوز بهره برداری از این سازمان، بهره برداری از سازه احداث شده غیر مجاز بوده و  در صورت مشاهده، اقدامات قضایی از سوی این سازمان اعمال خواهد شد.

• مدت اعتبار مجوز ساخت صادره متناسب با مدت نیاز جهت تکمیل طرح ارائه شده، می باشد

• در زمان عملیات اجرایی طرح مورد نظر نظارت از سوی این سازمان به عمل خواهد آمد.

• متقاضی اجازه ساخت سازه ها و تأسیسات دریای خارج از نقشه های مصوب کمیته صدور مجوز سازه های دریایی و مجوز صادره را نداشته و در صورت نیاز به اصلاح طرح می بایست مراتب را  به این سازمان اعلام تا مورد بررسی قرار گیرد.

• بدون هماهنگی با این سازمان واگذاری پروژه مزبور و نیز مجوز صادره به سایر افراد حقیقی و حقوقی غیر مجاز بوده و در صورت واگذاری آن، این سازمان هیچ گونه مسؤولیتی در قبال انتقال گیرنده نخواهد داشته و موجب ابطال مجوز صادره خواهد شد

 

 لطفاً پس از مطالعه کامل راهنمای کار با سامانه در صورت تمایل دکمه ورود را کلیک نمایید.

 

کار با سامانه

ورود