سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶

 متقاضیان محترم احداث سازه ها و تأسیسات دریایی:

 به آگاهی میرساند این سامانه در راستای تکریم ارباب رجوع و تسریع در انجام امور اداری جهت دریافت موافقت اولیه، مجوزهای ساخت و بهره برداری و تمدید مجوز بهره برداری راه اندازی گردیده و در آن تمامی مراحل انجام کار توسط متقاضیان به صورت مکانیزه انجام می شود. شایان ذکر است پس از دریافت درخواست متقاضیان از طریق سامانه در صورت تکمیل بودن مدارک، در کمیته صدور مجوز سازه های دریایی بررسی خواهد شد. لذا مقتضی است جهت تسریع در رسیدگی پرونده ، موارد مشروحه ذیل را مد نظر قرار دهید:

1- در سمت راست سامانه گزینه هایی مشاهده می شود که لازم است جهت آگاهی بیشتر از قوانین مربوط به دریافت مجوز از این سازمان، دستورالعمل ها، مدارک مورد نیاز، روند ثبت نام و چگونگیتشکیل پرونده و نیز صدور  مجوز مورد مطالعه قرار گیرد.

2- توصیه می شود قبل از انجام ثبت نام جهت سهولت و تسریع در انجام کار، ابتداً گزینه راهنمای متقاضیان احداث سازه ها و تأسیسات دریایی که در آن مراحل صدور مجوز سازه های دریایی و همچنین روش ثبت نام و روند چگونگی تشکیل پرونده در راهنمای گویا (صوتی تصویری) و یا راهنمای تصویری (pdf)  بیان شده است را مورد مطالعه قرار دهید.

3- جهت ثبت نام اولیه در سامانه از گزینه ( ثبت نام ) استفاده شود.

4- برای تشکیل پرونده جهت دریافت موافقت اولیه، مجوزهای ساخت و بهره برداری و تمدیدی مجوز بهره برداری  از گزینه های مرتبط استفاده گردد.

5- پس از طی مراحل فوق در مراحل بعد می توایند از گزینه ورود استفاده نمایید.

 

 

 

اخبار و اطلاعیه های کمیته صدور مجوز سازه های دریایی

دبیرخانه کمیته صدور مجوز سازه های دریایی
دبیرخانه کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام نمود: مدارک متقاضیان از دیدگاه حقوقی، امور بندری، اموردریایی، حفاظت ایمنی و محیط زیست، سازه دریایی و مهندسی سواحل در کمیته صدور
۰۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۲
خبر دبیرخانه کمیته صدور مجوز سازه های دریایی
دبیرخانه کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام نمود: مدارک متقاضیان از دیدگاه حقوقی، امور بندری، اموردریایی، حفاظت ایمنی و محیط زیست، سازه دریایی و مهندسی سواحل در کمیته صدور
۰۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۹
خبر دبیرخانه کمیته صدور مجوز سازه های دریایی
دبیرخانه کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام نمود: مدارک متقاضیان از دیدگاه حقوقی، امور بندری، اموردریایی، حفاظت ایمنی و محیط زیست، سازه دریایی و مهندسی سواحل در کمیته صدور
۰۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۶
موافقت کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با صدور و تمدید مجوز  برای 4 سازه و تأسیسات دریایی
دبیرخانه کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام نمود: مدارک متقاضیان از دیدگاه حقوقی، امور بندری، اموردریایی، حفاظت ایمنی و محیط زیست، سازه دریایی و مهندسی سواحل در کمیته صدور
۲۰ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۵
موافقت کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام تمدید مجوزها ساخت برای4 سازه دریایی
دبیرخانه کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام نمود: مدارک متقاضیان از دیدگاه حقوقی، امور بندری، اموردریایی، حفاظت ایمنی و محیط زیست، سازه دریایی و مهندسی سواحل در کمیته صدور
۲۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۰