شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

اخبار و اطلاعیه های کمیته صدور مجوز سازه های دریایی

موافقت کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با صدور و تمدید موافقت اولیه و تمدید مجوز ساخت برای4 سازه دریایی
سر پرست اداره کل مهندسی سواحل و بنادر با اعلام این خبر افرود: پس از دریافت مدارک متقاضیان از طریق سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور به آدرس SM.PMO.IR از دیدگاه حقوقی، امور بندری، اموردریایی، حف
۲۷ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۲
: موافقت کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تمدید موافقت اولیه، تمدید مجوز ساخت و تمدید مجوز بهره برداری برای4 سازه دریایی
دبیرخانه کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این خبر افرود: پس از دریافت مدارک متقاضیان از طریق سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور به آدرس SM.PMO.IR از دیدگاه حقوقی
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۸:۲۰
موافقت کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تمدید موافقت اولیه و تمدید مجوز ساخت برای4 سازه دریایی
رئیس اداره مدیریت سواحل و بنادر و مسئول دبیرخانه کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این خبر افرود: پس از دریافت مدارک متقاضیان از طریق سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواح
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۲
موافقت کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تمدید مجوز بهره برداری و ساخت برای3 سازه دریایی
مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر و دبیر کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این خبر افرود: پس از دریافت مدارک متقاضیان از طریق سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور به آدر
۰۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۳۵
موافقت کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با صدور موافقت اولیه برای3 سازه دریایی
دبیرخانه کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این خبر افرود: در راستای منویات مقام معظم رهبری جهت تحقق اهداف اقتصادی مقاومتی، حمایت از تولید ملی و اشتغال، پس از دریافت مدا
۰۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۳۴